Kompetencer

Familiecentret Pyramiden er et lille team af dygtige medarbejdere med mange års erfaring og stor faglighed indenfor familiearbejde medarbejderne

Familiecentret Pyramiden har kompetencer til at løse følgende opgaver:

* forældrekompetencebeskrivelse og -vurdering
* familie- og forældrerådgivning og vejledning
* udarbejdelse af hjælpeforanstaltningsforslag
* familiebehandling, individuelt tilrettelagt
* forældre/barn-tilknytning/træning
* videoanalyse (Marte Meo-metode)
* familie,- par- og individuel terapi
* Sandplayterapi
* spædbarnsterapi/tidlig traumeterapi
* udredning af konkret problemstillling
* specialopgaveløsning
* mulighed for telefonisk døgndækning

I teamet yder vi hinanden kontinuerlig, faglig og personlig sparring. Vi kan efter behov inddrage hinandens specialviden i en opgave. Desuden har vi mulighed for at vikariere for hinanden i de enkelte opgaver.