Familiebehandling

Familiebehandling /udvikling af forældrekompetence:

Ethvert familiearbejde starter med observationsdage med baggrund i den viden, der foreligger, for at danne et indtryk af familiedynamikken, problemområder og ressourcer her og nu, og som vil danne udgangspunktet for arbejdet i familien sammenholdt med familiens egne oplevelser af problemstillinger. Desuden vil udvikling af forældrekompetence tage afsæt i kompetenceområderne (i h.t. ICS-Systemet / Kari Killen). Der arbejdes procesorienteret.
Tilbuddet er individuelt tilpasset efter problematikkerne. Der vil kunne indgå intensive behandlingsophold for hele familien i vores lokaler eller i sommerhus på 2-3 døgn – evt. med inddragelse af netværk – og med opfølgning i hjemmet mellem de eksterne ophold.
Familiearbejdets omfang og varighed aftales, og der fastsættes tidsintervaller for opfølgningsmøder og rapportudarbejdelse – typisk hver 3. måned.

Et behandlingsforløb kan indeholde et eller flere af følgende:

* Forældre-barn træning.

* Marte Meo / videoanalyse.

* Viden om børns almene udvikling.

* Viden om det konkrete barns generelle og særlige behov.

* Familieterapi / samtaler.

* Individuelle samtaler / terapi – herunder Sandplay og spædbarnsterapi

* Netværksarbejde/forældregruppe (Vi kan evt. sammensætte og etablere støttegruppe efter
selvhjælpsgruppeprincipperne).

* Indsigt i og erkendelse af nødvendige støtteforanstaltninger.

* Støtte og vejledning i forbindelse med tab og sorgarbejde i forbindelse med
skilsmisse/anbringelse.