Familierådgivning

FamilierådgivningFamiliecentret Pyramiden tilbyder rådgivning i konkrete afgrænsede problemstillinger i familien. Såfremt problemet ikke er specifikt, afsøger vi i samtale med forældrene for at indkredse vanskelighederne i familien. I samtale med forældrene giver vi forslag til, hvordan tilgangen til børnene kan justeres eller ideer til hjemmearbejde i forhold til det konkrete problem, således at der kan ske en positiv udvikling med færre konflikter i hele familien.

Problemstillingerne kan eksempelvis være:

– mit barn er ikke i trivsel

– mit barn vil hele tiden have opmærksomhed

– mit barn hører ikke efter, hvad jeg siger

– mit barn vil ikke spise eller sove

– mine børn er ofte i konflikt med hinanden

– mit barn har selvskadende adfærd