Sandplay

sandplay

Sandplay tager udgangpunkt i Jungs teorier, om at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette trygge forhold også er selvreparende.

Dvs. at vi selv rummer evnen til, at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter.

Sandplay foregår i et rum med 2 små sandkasser i bordhøjde og en masse små symbol figurer, som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener.

Sandkasserne er et afgrænset og beskyttet sted, hvor klienten/barnet gennem processen kan udleve og bearbejde indre smerte, sorg, frustrationer og konflikter. Sandplay stiller ingen krav til klienten/barnet om samtale eller produkt. Dette er virkningsfuldt for mennesker som har vanskeligt ved at sætte ord på deres følelser. Processen foregår på klienten/barnets præmisser og i dennes tempo.

Sandplay rummer alle udtryk, alle følelser, godt og ondt – grimt og smukt – rædsel og fryd – sorg og glæde. Via Sandplay/symboliseringen sker der en aflastning for indre pres, som giver plads til ny vækst.

Erfaringen viser at det har stor betydning for klienten/barnet, at de kan få udtrykt sig på en kreativ måde og derigennem få fortalt deres historie.

Den bevidning der sker i kraft af at terapeuten er en del af processen, fremmer bearbejdningen og dermed helingsprocessen.

Når mennesker ikke får fortalt eller bearbejdet deres traumatiske oplevelser, giver det ofte problemer for dem i form af en voldsom udagerende adfærd eller en trækken sig tilbage, og i værste fald isolation. Dette er også en måde at fortælle sin historie på, men er for både klienten/barnet og omgivelserne en uhensigtsmæssig måde.


Emil

 

 

DSC_0074-300x168

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn har ofte en nem tilgang til Sandplay, da det er en del af deres hverdag gennem legen, at få bearbejdet hverdagsoplevelser. Derfor er figurerne naturlige elementer i deres dagligdag. Metoden er også virkningsfuld for voksne, da det er på det ubevidste plan der arbejdes.

Varighed af forløbet er forskellig, men vil typisk strække sig over 3-8 gange. Når der er tale om et barn, vil der altid være tæt kontakt med forældrene om barnets proces.

Du kan enten ringe til os eller gå direkte til Kontakt og sende os en mail, og du vil blive kontaktet hurtigt.