Vores tilbud til kommuner

Vi kan tilbyde:
* Pædagogiske forældrekompetenceundersøgelser
* Familiebehandling – individuelt tilrettelagt
* Terapi til både børn og voksne
* Støttet eller overvåget samvær
* Familiehybelophold, hvor en lille familie – med minimalt støttebehov og et behov for
sikkerhed og tryghed i form af tilkaldemulighed – kan fremleje vores lejlighed i en
begrænset periode
* Partnerskab, hvor familiebehandler/-konsulent fra jeres kommune og Pyramiden deles om
støtteopgaven fifty-fifty
* Fleksibilitet og døgntelefonvagt i opgaverne