Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi
Denne metode er med til at løsne op for traumer, som et lille barn har fået i de tidlige leveår i den før-sproglige periode. Barnets krop husker det, der er sket i virkeligheden. Når der bliver sat ord på barnets historie på en realistisk, nøgtern, nænsom og empatisk måde, betyder det, at barnet får mere ro i sig og giver plads til udvikling og trivsel. Filosofien er at ”alt usagt binder energi”, hvorfor ordene giver en opløsning af traumet og giver energien fri.
I spædbarnsterapi fortæller terapeuten det lille barns historie, hvem det er og sætte ord på de savn og kontaktbrud et traume kan have medført. Forældrene /primære omsorgspersoner deltager som tilhørere og vidner til barnet historie.
Terapien består af 2-10 sessioner af ca 10 minutters varighed. I forbindelse med terapien vil barnet opleve, at terapeuten ser barnet og kan hjælpe det til at forstå, at det ikke er alene, men at forældrene og terapeuten ser det, deler og rummer dets smerte.
Metoden er også brugbar i forhold til større børn og voksne. Den kan for børn fra 5-års alderen kombineres med Sandplay.

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvad Spædbarnsterapi er.