Metode

Det vigtigste i vores arbejde er at møde dig og din familie ligeværdigt og at få skabt tillid, således at der kan etableres et samarbejde med åbenhed og tryghed. Vi bestræber os på hele tiden at gøre det bedste muligt i samarbejdet, således at du og din familie kan få mest muligt ud af assistancen fra os. Vi har ikke de rigtige svar, men vil via samarbejdet med dig og dine finde frem til de metoder, der føles rigtige for jer.
Vi arbejder procesorienteret og med en anerkendende tilgang.