Priser

Vores priser er baseret på en fast timepris.
Til familiebehandling i offentligt regi aftaler vi typisk et forløb ud fra familiens situation og med et maksimalt timeforbrug.

Vores vejledende priser er:

– Timepris kr. 688,00
Ved behandling hos familien beregnes desuden køretid til den halve takst samt kørsel efter statens regler.