Referencer

Reference i forhold til familebehandling – mor/barnrelation:

Ung enlig mor med 1-årigt barn har fået intensiv støtte, som gradvist nedsættes i forhold til udviklingen. Kontakten mellem mor og barn var ved indsatsens start dårlig. Forholdet mellem dem er hurtigt blevet nærværende, kærligt og intenst, så der er skabt en sikker tilknytning.
Moren udtaler:

”Det har været en stor hjælp, at I har været der. I har givet opbakning og anerkendt det man kan. Jeg er glad for det, for støtten, informationerne, snakkken og hjælpen i forhold til barnets far, så vi kan undgå konflikter. Det er en god sikkerhed med telefonvagten. Jeg vil med glæde anbefale Pyramiden til andre”.

Reference i forhold til spædbarnsterapi og sandplay:

“Vi opsøgte Jette og Linda i håb om at vi kunne få hjælp til vores datter Emma. Emma er den mindste af vores to børn. Vores ældste dreng, Magnus havde ekstremt angst fra han var to til seks år. Det betød at meget af vores, og specielt min, energi og opmærksomhed blev brugt på ham, og at Emma, fra sit livs begyndelse, var en meget stille pige som passede sig selv. Hun gav kun lyd fra sig når hun skulle have mad eller var træt. Jeg havde nok at se til med Magnus, og det er vi i dag sikker på at Emma kunne mærke. I hendes første 4 år var hun en stille men stadig glad pige som passede sig selv. Derefter blev Emma mere og mere vred og krævende i sin adfærd. Hun blev utryg og ked af det i børnehaven og fik svært ved at skabe trygge relationer i børnehaven. Hjemme var hun meget vred, specielt overfor Magnus, som hun ikke kunne se på uden at bryne og knurre og skælde ud. Hun ville gerne sætte dagsordenen og når vi som forældre satte rammerne for hende, blev hun meget vred og reagerede ved at græde, skrige og ødelægge alt på sin vej.

Vi havde som forældre svært ved at agere hensigtsmæssigt i forhold til Emma, og besluttede os for at søge hjælp hos Jette og Linda.

Vi startede med at mødes med Jette for at fortælle Emmas historie helt tilbage fra fosterstadiet. Det i sig selv var rigtig godt for os, fordi der meget hurtigt tegnede sig et genkendeligt mønster, som vi kunne gå hjem og øve os på at bryde. Da historien var skrevet og gennemgået med os skulle Emma med til næste terapitime hvor hun fik læst første af tre dele højt. Det blev gjort med stor indlevelse fra Jettes side, med plads til at Emma kunne spørge, snakke, sidde eller ligge som hun ville. Bagefter skulle hun med ind i sandplay rummet med Linda, mens vi blev tilbage med Jette og skulle tegne. Vi havde tre terapier med Emma, og vi kunne tydeligt se hvordan hendes leg i sandkasserne omhandlede hendes historie og sit forhold til sin familie og sig selv. Det var meget gribende som forældre at være vidne til, hvordan Emma arbejdede med sig selv, og tegnede tydeligt spor for hvordan vi skulle møde Emma i relationen.

Emma er i dag blevet en mere glad pige, som hviler mere i sig selv og som, på trods af en stærk vilje og temperament, her fået en større tillid til, at vi som forældre gerne vil hende og bruge tid på hende og, at hun er et ligeværdigt medlem af familien. Emma er også begyndt at spørge ind til, og vil gerne snakke om sin historie med os. Så en process er sat i gang som er meget helende for Emma selv, for os som forældre og for hele vore lille familie.

Jeg kan varmt anbefale alle forældre, som føler et behov for at sætte fokus på de indbyrdes familierelationer, med henblik på at skabe større trivsel og harmoni i familien, at benytte spædbarnsterapi og sandplay hos Jette og Linda. Alle terapitimer foregår i professionelle, trygge og omsorgsfulde rammer, med stor indlevelse og ubetinget accept fra terapeuternes side.”

Kamilla, Emma og familie.