Om Pyramiden

Familieterapeuter/behandlere i Vejen

Familiekonsulenter VejenFamiliecentret Pyramiden (i daglig tale bare “Pyramiden”) er et team med 2 velkvalificerede familieterapeuter/behandlere med base i Vejen. Vi arbejder selvstændigt, men i tæt fagligt samarbejde. Et samarbejde der har fungeret siden 1997, så vi kan tilbyde stor erfaring inden for familiearbejde.

Pyramidens værdigrundlag

Vi betragter ligeværdighed i det menneskelige møde som værdifuldt.

Vi arbejder procesorienteret og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og med helhedsorientering til familien.

Vi er åbne og ærlige i arbejdet i familierne. Dels for at synliggøre, hvad der sker i familien, og dels for at skabe indsigt og forståelse hos forældrene.

Vi lægger vægt på åbenhed, tillid og tryghed.
Som led i vores åbenhedsprincip gennemgår vi det af os udarbejde skriftlige materiale med familien, inden det sendes til samarbejdspartnere.